ИНЖEНЕР РАДИО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, РАДИОНАВИГАЦИЯ

Изисквания:

 • ръководене на група за измервания, настройки и възстановяване на изправността на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване (измервания, настройки, снемане и анализ на данни, ремонт и възстановяване на изправността на апаратурите);
 • изготвяне на документи свързани с поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • възможност за командировки в страната;
 • управление на автомобил кат. В;
 • инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • разработване на технически, системни и работни проекти;
 • проучване на пазара, идеи за закупуване и доставка на апаратура и оборудване;
 • работа на височина.

Образователени изисквания:

 • висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • експертни познания в широк спектър в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии;
 • минимум 2 год. опит по специалността;
 • владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • владеене на английски език – писмено и говоримо;

Организираност и точност, инициативност и автономност;  внимание и педантичност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.