Във връзка с изпълнението дейности по проекти за изграждане и поддръжка на радио-, телекомуникационна и радионавигационна апаратура, фирмата търси да назначи:

СЕРВИЗЕН ТЕХНИК

Описание на длъжността:

 • извършване на измервания, дефектация, настройки и ремонтни дейности на телекомуникационна, радиокомуникационна и електронна апаратура и захранващи устройства;
 • работа по проекти за инсталация и интегриране на телекомуникационна и радиокомуникационна апаратура;
 • изготвяне на документи свързани с ремонта и поддръжката на апаратурата и спомагателното оборудване;
 • участие в цялостния процес по изпълнение на договорните отношения на фирмата с клиенти и възложители по гаранционна и следгаранционна поддръжка на радио, телекомуникационна и навигационна апаратура и спомагателно оборудване;
 • възможност за командировки в страната;
 • управление на автомобил кат. В;
 • инсталация и интеграция на апаратура и цялостни системи;
 • проучване на пазара, закупуване и доставка на апаратура, части и оборудване.

Изисквания:

 • висше инженерно образование (с предимство са завършилите профили радио- или телекомуникации);
 • експертни познания в широк спектър в областта на радио- и телекомуникациите и информационните технологии;
 • минимум 2 год. опит по специалността;
 • владеене на MS Office, Visio (с предимство са кандидатите с опит при работа с Unix/Linux, AutoCad);
 • владеене на английски език – писмено и говоримо;

Организираност и точност, инициативност и автономност; внимание и педантичност; умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи; гъвкавост; усет към детайлите; добронамереност и отзивчивост към колегите; лоялност към компанията и служителите.

„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Ще се свържем само с предварително одобрените кандидати.