Към нашия екип търсим да назначим:

 

Бизнес асистент / асистент на управителя / технически координатор

 

В “Балкантел” ООД се работи по много проекти с чужди и български клиенти и партньори, разработват се собствени технологии. Работата ви ще бъде свързана с много напрежение и предизвикателства, но в същото време ще ви носи удовлетворение от възможността да работите с висшето ръководство на фирмата и по този начин да вземете косвено участие в бизнес преговори и контрола и управлението на проектите с големи наши клиенти;

 

От вас очакваме:

 

 • осигуряване активно съдействие в ежедневните бизнес дейности на управителя на фирмата – подготовка за срещи, координиране графици, подготовка документи, предоставяне на информация и др.
 • координиране ежедневните дейности във фирмата, с приоритет задачи поставени от управителя;
 • осъществяване вътрешни – поток на информация от и към управителя и другите ръководители на отдели; и външни контакти – официална бизнес кореспонденция: с български и чуждестранни партньори, държавни институции;
 • изпълняване на поставените задачи от административен/организационен характер, маркетингови проучвания, изготвяне на презентации;
 • надлежно организиране и архивиране на проектна документация; бизнес и фирмена документация;
 • приемане телефонни обаждания и запитвания към управителя/ръководители на отдели, обработвайки ги по съответния надлежен ред;
 • организиране на пътуванията/срещи и други дейности от организационен характер.

 

Изисквания:

 • висше образование в сферата на инженерните науки – телекомуникации, IT, електроника или бизнес-администрация, връзки с обществеността;
 • релевантен опит в компания със сходни дейности и размери;
 • талант в общуването с хора и опит в комуникацията с служители на фирмата на различно ниво в йерархията, както и с партньори и клиенти;
 • перфектен говорим и писмен английски;
 • отличен книжовен български език;
 • отговорност, лоялност и високо ниво на конфиденциалност;
 • отлични организационни умения, внимание и педантичност;
 • умения за справяне едновременно с няколко поставени задачи;
 • гъвкавост; усет към детайлите; представителен външен вид, добронамереност и отзивчивост към колегите.

 

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания;
 • Отлични условия за работа в млад колектив;
 • Работа в стабилна и непрекъснато развиваща се компания;
 • Трудов договор;
 • Добро възнаграждение и възможност за развитие.

Автобиографиите ще бъдат третирани с необходимата поверителнност; ще се свържем само предварително одобрените кандидати.
„Балкантел“ OOД гарантира поверителността на кандидатите, според изискванията на Закона за защита на личните данни.

Моля, изпращайте автобиографии на e-mail: mail@balkantel.net