За нас

История на компанията

„Балкантел“ ООД е проектно-ориентирана инженерингова компания, създадена през 1990 г. и специализирана в областта на:

  • разработване и производство на иновативни продукти и технологии;
  • системи за управление и контрол на въздушната навигация и кацане, с приложения в гражданската и военната авиация;
  • специализирани военни комуникационни и навигационни системи;
  • жп системи за сигнализация;
  • системи за сигурност с приложение в жп транспорта, военновъздушните сили, гражданската авиация, енергетика;
  • системи за автоматизация и контрол;
  • разработване и внедряване на собствен специализиран софтуер за видео контрол, наблюдение и сигурност;
  • прецизна измервателна апаратура;
  • телекомуникационни системи за граждански цели.

Компанията се е налoжила като водещ системен интегратор и изпълнител на проекти в целия им жизнен цикъл – проектиране, доставка, инсталация, интеграция, курсове на обучение, поддръжка.

Изпълнила е множество инфраструктурни проекти в сферата на телекомуникациите, навигацията и жп сигнализацията от стратегическо значение за страната.

„Балкантел“ ООД изпълнява множество дългосрочни  договори за следгаранционно обслужване, осигуряващи пълната поддръжка по време целия жизнен цикъл на оборудването и системите.

office1

Балкантел – централен офис, бул. Братя Бъкстон 68

Балкантел развой и производство - ул. Българска Легия 1

Балкантел – развой и производство, ул. Българска Легия 1

Нашият екип

Балкантел ООД разполага с професионален екип от повече от 120 висококвалифицирани инженери и специалисти, работещи в областта на радио- и телекомуникациите, информационните и навигационни технологии, електрониката и измервателната апаратура.
Компанията дължи много от постигнатите резултатите на професионализма и ентусиазма на своите служители. Основен принцип в нашата организация е изграждането на ефективни и отговорни екипи, способни да отговорят на нуждите и очакванията на широк спектър от клиенти.
Ние насърчаваме нашите служители да развиват непрекъснато своите знания и умения и да разширяват своята компетентност, както чрез вътрешно-фирмено обучение, така и чрез специализирани курсове и участие в семинари в страната и чужбина.
Всички наши специалисти притежават сертификати за успешно преминати курсове на обучение по инсталация, интеграция и поддръжка на телекомуникационна и навигационна апаратура. Фирмата се управлява от двамата си Управители – Христо Дурчев и Никола Дурчев.

Качество

БАЛКАНТЕЛ притежава отлични препоръки, дължащи се на висок професионализъм, надеждност и ефективност и високо качество на изпълнение и обслужване на своите клиенти.
БАЛКАНТЕЛ поддържа Интегрирана система за управление на качеството, чрез която се стреми към максимално удовлетворяване на изискванията и работа в интерес на своите клиенти.
aqap2110
iso14001
iso-20000