СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Проектиране, инсталация и поддръжка на системи за видео наблюдение

Изпълнени проекти: Балкантел проектира, инсталира и поддържа съвременни IP базирани системи за видео наблюдение на авиобази Граф Игнатиево, Крумово и Безмер. Видео системите са изградени на базата на мрежови PTZ видеокамери и интелигентен софтуер, чрез които се подпомага дейността на охраната на авиобазите и се обезпечава по-добра безопасност на полетите.

Основните принципи на изграждане на системата за видео наблюдение са:

  • Модулност – оборудването за всяка точка на видео наблюдение е изградено във вид на модули, което позволява предислоциране при необходимост и по-лесна поддръжка на системата като цяло;
  • Универсалност – използват се IP мрежови видео камери. Връзката им с работните станции е изградена на базата на стандартна мрежа (VLAN). Това води до лесно изграждане, взаимозаменяемост и поддръжка без изисквания за специфични умения и познания от страна на експлоатационния персонал;
  • Резервираност – при отказ на модул за видео наблюдение, той може да бъде сменен за времето на отстраняване на повредата с друг, който е на по-малко отговорно място. Освен това всяка от работните станции може да работи с част или с всичките от определените за нея видеокамери;
  • Достъпност – видеокамерите са с вграден HTTP сървър, което позволява при необходимост всяка от тях, няколко или всичките да бъдат наблюдавани, управлявани и записвани от всеки стандартен персонален компютър с интернет браузер, включен в мрежата със съответните права за достъп. Това значително повишава приложимостта и безотказността на системата.