МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ

Системата „Мобилна-Апаратна“ позволява създаване на подходяща инфраструктура за полевата система за командване и управление, в контекста на военната авиация.

Комуникационните модули на Балкантел осигуряват единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволявайки обмен на всички видове информация:

  • метеорологична информация;
  • информация за управление на въздушното движение;
  • управление на излитане и кацане, денем и нощем, във всякакви условия;
  • осъществяване на видео теле-конференции;
  • непрекъсната комуникация земя-въздух и земя-земя;
  • комуникационно-информационна поддръжка на войскови формирования на съюзнически войски, участващи в учения на територията на страната;

Системата осигурява непрекъснатост и надеждно управление чрез високо-устойчива комуникация между различните пунктове, спазвайки стандартите на НАТО.

Мобилнити комуникационни модули повишават гъвкавостта на военно-въздушните сили и мобилноста на подразделенията им.

Предназначния на мобилния комуникационен модул:

  • осигуряване в кратки срокове нарастването в определено направление (район) на УКВ (VHF/UHF) радиосистемата за осигуряване на единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната при носене на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО;
  • комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на подразделения, участващи в учения на територията на страната чрез развръщане на полеви комуникационно-информационни възли (КИВ) и многоканалното им привързване към стационарната комуникационна система (СКС) на БА, цифровите радиорелейни линии (РРЛ) и комуникационните мрежи на национален далекосъобщителен оператор (НДО);
  • осигуряване самостоятелното използване на авиационната многоканална УКВ (VHF/UHF) радиостанция от състава на изделието, дистанционното й управление от отдалечен команден център или нейното включване към изградената мрежа от системи за управление и контрол на гласовите комуникации (Voice Communication Control System – VCCS);