СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
Monitor 1.2_small
Monitor 2.2_small

Преглед на системата

Балкантел предоставя решения за системи за наблюдение и контрол в множество сектори като Армия, ЖП, авиация и други. NMS системите ни се отличават с тяхната модулност и мащабируемост. Това позволява на NMS системата, да бъде инсталирана и модифицирана с минимални усилия, и без големи промени в конфигурацията. Също така позволява лесно да се добавя нова апаратура, като тип и бройка, към системата за наблюдение и управление. Към разнообразния хардуер за наблюдение и контрол, предлагаме и софтуерен интерфейс „Umbrella” който предоставя на клиента многофункционален, но и интуитивен, графичен интерфейс за следене на различни NMS устройства.

Способности

Системите ни за наблюдение и контрол позволяват решението на следните основни задачи:

 • Автоматизирана обработка и пренасяне на информация с цел оценка на обстановката и изясняване на възникнали технически проблеми по апаратурата;
 • Автоматизирано и обективно изобразяване на текущата обстановка;
 • Изготвяне на графични и текстови документи;
 • Система за автоматично известяване на потребителя при възникване на проблем в наблюдаваната апаратура, заедно с различни нива на аларма и информация за състоянието на апаратурата;
 • Автоматизиране на дейностите по контрол и администриране на обхванатите от наблюдението системи.

Приложения

NMS системата може лесно да се персонализира спрямо нуждите на клиента, и това каква апаратура изисква да бъде наблюдавана и по какъв начин.

NMS системата има възможност да следи следните видове апаратура:

 • VCCS системи
 • Радио-предаватели и радио-приемници (VHF/UHF/FM/AM)
 • Мрежови устройства (рутери, суичове, сървъри, IP/VOIP комуникация, оптични мрежи)
 • Мултиплексори
 • Захранващи устройства, дизел генератори и UPS устройства
 • Климатици
 • Контрол на достъп (врати)
 • Работни станции
 • Камери