Мениджър подготовка тръжни предложения

Отговорности:

 • Организиране цялостната подготовка на предложения по участие на фирмата в процедури по Закона за обществените поръчки – техническа част, ценова оферта, правна и административна документация;
 • Пряко отговаря за подготовката на техническата и ценова част от предложението по процедурата;
 • Води преговори с доставчици на апаратура (от България и чужбина) и подизпълнители във връзка с подготовката на съответното тръжно предложение; събира най-добрите технически и ценови оферти от доставчици и подизпълнители; цялостно оформяне на отговарящо на изискванията и печелившо техническо и ценово предложение;
 • Ръководене и разпределяне на отговорности на екипа по подготовка на предложения по обществени поръчки (технически, финансови, правни и др.);
 • Следи за всички срокове и условия по обществената поръчка и носи отговорност за спазването им;
 • Контактува с Възложителя при необходимост от получаване на разяснения по тръжната документация;
 • Носи отговорност за пълното и отговарящо на изискванията на Възложителя, окомлектоване на документи по подготвяните от фирмата предложения по обществени поръчки;
 • Отговаря за правилното архивиране на тръжната документация и оферти;
 • Осъществява постоянен мониторинг на публикуваните обявления за обществени поръчки и дава предложения за участие на фирмата.

Изисквания:

 • Висше образование, специалност Телекомуникации, Електроника, Компютърни технологии или сходна;
 • Опит като ръководител на подготовка на тръжни предложения, в компания с бизнес дейност в същата/сходна сфера;
 • Отлично познаване на световния пазар и компании в сферата на телекомуникациите, навигацията, жп инфраструктурата;
 • Опит в комуникацията, преговорите и събиране на оферти от доставчици и подизпълнители; опит в изготвяне на ценови предложения към клиенти; отлични познания по системни решения и отлични способности за изготвяне на цялостно техническо предложение;
 • Над 5 години опит в сферата на инженерната дейност/телекомуникациите;
 • Способност за мотивиране на екип и постигане на конкретни, измерими резултати;
 • Опит и отлични познания със ЗОП и ППЗОП;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо).

Ако се интересувате от тази позиция, моля изпратете CV на mail@balkantel.net