Комплексно токозахаранващо устройство

Комплексно токозахранващо устройство за маршрутно-релейни централизации 

За осигуряване на непрекъснато електрозахранване на гарови централизации е разработена комплексна токозахранваща система КТЗУ-МРЦ. Системата е предвидена да осигурява непрекъсваемо електрозахранване на всички компоненти на МРЦ от два фидера и резервиране от акумулаторна батерия при отпадане на фидерите, запазвайки пълна функционалност на ЕГЦ в гарата. КТЗУ-МРЦ е изградено на модулен принцип, позволяващ конфигуриране според нуждите на МРЦ.

Категория:

Описание

Комплексно токозахранващо устройство за маршрутно-релейни централизации 

За осигуряване на непрекъснато електрозахранване на гарови централизации е разработена комплексна токозахранваща система КТЗУ-МРЦ. Системата е предвидена да осигурява непрекъсваемо електрозахранване на всички компоненти на МРЦ от два фидера и резервиране от акумулаторна батерия при отпадане на фидерите, запазвайки пълна функционалност на ЕГЦ в гарата. КТЗУ-МРЦ е изградено на модулен принцип, позволяващ конфигуриране според нуждите на МРЦ.

Параметри

 • Габаритни размери: 1500 х 1500 х 400 mm;
 • Маса – 79.5 kg;
 • Два входни фидера с фазов контрол;
 • Работно напрежение: 220V AC (от 166V AC до 264V AC) 50Hz;
 • Напрежение на подзаряд на АБ (режим float): 27.24 V DC;
 • Изходни напрежения: ±12 V DC, 24V DC, 90V DC, 150V DC, 220V AC 50Hz, 220V DC;
 • Електрическа якост на изолацията между тоководещите части и корпус – 2500 V/50 Hz;
 • Работен температурен  диапазон на модулите от -20°C до +65°C;
 • Степен на защита на шкафа IP20;
 • Номинална изходна мощност до 3000 W (според конфигурацията);

Приложения

 • Проектирано е за работа в закрити помещения;
 • Гарови централизации;
 • Индустриална автоматизация;
 • Системи изискващи непрекъсваемо захранване с различни напрежения;