Контакти

БАЛКАНТЕЛ ЦЕНТРАЛЕН ОФИС

БАЛКАНТЕЛ РАЗВОЙ И ПРОИЗВОДСТВО

БАЛКАНТЕЛ ООД – Централен офис

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430

 +395 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net
Website: http://www.balkantel.net

Търговски Отдел

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 955 9303

FAX: +359 2 955 91 89

БАЛКАНТЕЛ ООД – Развой и производство

ул. „Българска легия“ 1, София, България

Телефон: +359 2 850 0430

FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net
Website: http://www.balkantel.net

БАЛКАНТЕЛ ООД – Централен офис

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430

+395 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net
Website: http://www.balkantel.net

Търговски Отдел

бул. „Братя Бъкстон“ 68, София, България

Телефон: +359 2 850 0430

+395 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89

БАЛКАНТЕЛ ООД – Развой и производство

ул. „Българска легия“ 1, София, България

Телефон: +359 2 850 0430

+395 2 955 9303
FAX: +359 2 955 91 89
E-mail: mail@balkantel.net
Website: http://www.balkantel.net