РАЗРАБОТКА НА МОБИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ МОДУЛИ ЗА ВВС НА МО

КЛИЕНТ: Министерство на Отбраната
ПЕРИОД: 2014 – 2016
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: България
СТАТУС: Завършен


Системата позволява създаване на подходяща инфраструктура на КИНС на ВВС за удовлетворяване на изискванията при усъвършенстване на полевата система за командване и управление;

Системата осигурява единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната, позволявайки обмен на всички видове информация:

  • метеорологична информация,
  • информация за управление на въздушното движение,
  • управление на излитане и кацане, денем и нощем, във всякакви условия
  • осъществяване на видео теле-конференции
  • непрекъсната комуникация земя-въздух и земя-земя
  • комуникационно-информационна поддръжка на войскови формирования на съюзнически войски, участващи в учения на територията на страната.

Системата осигурява непрекъснатост и надеждно управление чрез високоустойчива комуникация между различните пунктове, спазвайки стандартите на НАТО.

Мобилната апаратна повишава гървкавостта на КИНС и мобилността на подразделенията на ВВС.

Предназначния на мобилният комуникационен модул:

  • осигуряване в кратки срокове нарастването в определено направление (район) на УКВ (VHF/UHF) радиосистемата на ВВС за осигуряване на единно радиополе за управление на военната авиация над територията на страната при носене на бойно дежурство в интегрираната система за ПВО на НАТО
  • развръщане, при необходимост, на инфраструктура за полевата КИНС на ВВС в съответствие с текущите изисквания на НАТО към системата за командване и управление на ВВС;
  • комуникационно-информационна поддръжка (КИП) на ВВС подразделения, участващи в учения на територията на страната чрез развръщане на полеви комуникационно-информационни възли (КИВ) и многоканалното им привързване към стационарната комуникационна система (СКС) на БА, цифровите радиорелейни линии (РРЛ) на ВВС и комуникационните мрежи на национален далекосъобщителен оператор (НДО);
  • осигуряване самостоятелното използване на авиационната многоканална УКВ (VHF/UHF) радиостанция от състава на изделието, дистанционното й управление от отдалечен команден център или нейното включване към изградената във ВВС мрежа от системи за управление и контрол на гласовите комуникации (Voice Communication Control System-VCCS).