Табло за Далечна Информация по Оптичен Кабел

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КЛИЕНТ: ДП „НКЖИ“
ПЕРИОД: 2013 – 2015
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: България
СТАТУС: Завършен


Инсталация и монтаж на 11 броя табла за далечна информация по оптичен кабел (ТДИОК).

Табло за далечна информация по оптичен кабел (ТДИОК) е предназначено за:

 • подаване на дежурния ръководител в най-близката гара на светлинна и звукова индикация за състоянието на автоматичното прелезно устройството АПУ;
 • за дистанционно отваряне на прелеза при установена неизправност или повреда;

ТДИОК осигурява:

 • Преносът на информация за състоянието на АПУ до дежурния ръководител;
 • Възможността на дежурния ръководител да отвори прелеза чрез използване на бутон далечно отваряне (БДО), съгласно съществуващите наредби;
 • следене на състоянието на АПУ по показанията на таблото за далечна информация;

Основни функционални възможности на ТДИОК:

 • Съчетава функциите на пренос на данни по оптика и предлага графичен потребителски интерфейс за визуализация;
 • Изградено е на микропроцесорна база и позволява доразвиването на нови функции и интерфейси за
  обогатяването на информацията за състоянието на прелеза и за създаване на  възможности за включване на
  допълнителни функции и услуги;
 • Монтира се директно на клемите на линейните проводници от страна АПУ и страна гара;
 • Не изисква промени в наредбите за организация и работа и в утвърдената методология за работа с ТДИ;
 • Системата не влияе на безопасността на работа при управление на влаковото движение;